Wereld-Vriend Adi Da

Wereld-Vriend Adi Da

Vanaf zijn geboorte (in 1939, op Long Island, New York) heeft Adi Da altijd op een unieke manier blijk gegeven van spirituele verlichting. Dat neemt niet weg, dat Adi Da zich vanaf zijn geboorte tot aan zijn spirituele her-ontwaken op dertigjarige leeftijd, heeft onderworpen aan een beproeving die hem dwong zich te ‘identificeren’ met alle beperkingen en lijden van het menselijk bestaan.

Menselijke maat

Adi Da geeft aan dat zijn vroege jaren waren gericht op twee wezenlijke activiteiten: het onderzoeken hoe, binnen het kader van de menselijke ‘alledaagsheid’, de Waarheid van de ‘Werkelijkheid Zelf’ volmaakt te verwezenlijken. En het vermogen om in de menselijke maat de Waarheid van de ‘Werkelijkheid Zelf’ zowel te verwerven als in woord en beeld kenbaar te maken.

In 1961 studeerde Adi Da af in de filosofie aan de Columbia Universiteit en in 1966 behaalde hij een Academische graad in de Engelse literatuur aan de Stanford Universiteit. Zijn proefschrift, een verhandeling over modernistische kernthema’s, richtte zich op de literaire experimenten van Gertrude Stein en de modernistische kunstschilders uit diezelfde periode.

India

In 1964 begon Adi Da aan een periode van intensieve praktijk bij een reeks spirituele meesters in de Verenigde Staten en India. In 1968 vertrok hij naar India, waar hij contact zocht met de befaamde spirituele meester Swami Muktananda van Ganeshpuri, die onmiddellijk reageerde met de uitspraak dat Adi Da een geboren spiritueel meester was en ‘de meest opmerkelijke westerling’ die hij (Swami Muktananda) ooit had ontmoet.

Een jaar later verklaarde Swami Muktananda publiekelijk, in een unieke brief van erkenning, dat Adi Da gezien zijn overduidelijke spirituele tekenen en aangetoonde zijnstoestanden inherent bevoegd was om zelfstandig anderen te onderrichten en via rechtstreekse transmissie spiritueel te doen ontwaken. Later, in 1970, na een laatste periode van intensieve spirituele praktijk, werd Adi Da spontaan opnieuw gevestigd in de continue staat van verlichting, de unieke toestand waarin hij was geboren. 

Schatkamer van wijsheid

Na zijn her-ontwaken begon Adi Da met lesgeven, waarbij hij een omvangrijke schatkamer van wijsheid creëerde in een levende dialoog met degenen die hem als toegewijden benaderden. Zijn literaire, filosofische en praktische oeuvre beslaat ruim zestig gepubliceerde werken – waarvan een groot aantal internationaal hoge waardering heeft geoogst.

De Britse filosoof Alan Watts, auteur van talrijke boeken op het gebied van religie en filosofie, erkende Adi Da in de beginjaren zeventig als een ‘zeldzaam wezen’ en hij voegde eraan toe: ‘Het blijkt duidelijk, uit allerlei subtiele details, dat hij weet waar HET om gaat.’ Aan het eind van de jaren negentig zei de Amerikaanse dichter Robert Lax met betrekking tot Adi Da’s radicaal experimentele roman The Mummery Book: ‘In de vele tientallen jaren die ik als schrijver heb geleefd en gewerkt, ben ik nooit een boek tegengekomen dat, zoals dit, op een mysterieuze en ongekunstelde manier zoveel van de onbeschrijflijke werkelijkheid duidelijk maakt.’

Geen politiek

Nadat hij zijn leer volledig had uitgedragen, trok Adi Da zich terug in zijn ashram, één van de Fiji-eilanden, waar hij onophoudelijk bleef werken aan het tot uiting brengen van de Waarheid van het bestaan via verschillende vormen van communicatie waarop alle mensen een respons kunnen hebben – in de vorm van onder meer literatuur, kunst, filosofie en toneel. Hij verliet zijn lichaam op 27 november 2008.

Adi Da houdt zich absoluut niet bezig met politiek in de gewone betekenis van het woord. Hij richt zich tot de mensheid en de beschaafde wereld vanuit zijn levenslange streven om de waarheid van het bestaan door te geven – waarbij hij niet alleen de wezenlijke drijfkrachten van beperking en lijden blootlegt, maar ook de middelen aanreikt om daaraan voorbij te gaan.

­In Niet-Twee Is Vrede roept hij op tot een nieuwe samenwerkende orde van de wereld