Home

Van consumeren naar samenwerken

We leven momenteel in een verstoorde wereld. Zoveel is duidelijk. Financiële crisis, klimaatverandering, oorlogen, hongersnood, energiecrisis, overbevolking en grootschalige armoede zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen waar we als mensheid mee te maken hebben. In het boek Niet-Twee Is Vrede geeft Adi Da aan dat deze problemen een duidelijke gemeenschappelijke oorzaak hebben.

 

 

Hierboven is de universele wereldvlag te zien die Adi Da ontwierp. ‘Het kleurenspectrum in het witte veld symboliseert dat elke vlag, elk ras en iedere natie op elk gebied meetelt.’ Het getal 723 staat voor de datum 23 juli in 2006, die een unieke betekenis in de geschiedenis van de wereldwijde mensheid heeft. (Meer daarover in het hoofdstuk getiteld ’723’ in het boek Niet-Twee Is Vrede.)

 

Tegenkracht

‘De kernoorzaak van de verstoring in het domein van de mens is niet een financiële crisis of de crisis van opwarming van de aarde en extreme weersomstandigheden of de problematiek die zich voordoet in verband met de overal optredende migratie van mensen , of de ineenstorting van het internationale systeem in de Verenigde Naties of het epidemische karakter van ziekten en armoede.’

‘De wezenlijke oorzaak van de verstoring in het domein van de mens is de (inmiddels-tot-paradigma-geworden) veronderstelling, dat mensen alleen maar op de wereld zijn om te consumeren, te verwerven, te zwelgen in allerlei conditionele ervaringen, de mogelijkheden uit te buiten die hun ‘eigen’ belang dienen – zonder dat er sprake is van een ander principe of van een tegenkracht waaraan ze verantwoording moeten afleggen.’

‘Consumptiedrift is het kenmerk van een maatschappij van rivaliserende systemen. De consumenten van een bepaalde ‘stam’ proberen grootconsumenten te worden die de rest uitbuiten. De winnaars slaan aan het consumeren. De verliezers, de ondergeschikten, moeten in armoede leven of zichzelf behelpen met vrijwel niets.’

Wereldwijd samenwerkingsverband

Geen egocultuur en massaconsumptie, maar een nieuwe menselijke cultuur met op internet een Wereldwijd Coöperatief Forum dat de mensheid als geheel vertegenwoordigt, is de zienswijze van Adi Da. In dit wereldwijde samenwerkingsverband participeert de gehele mensheid, met alle onderlinge verschillen van dien. Niet elkaar beconcurreren met eigenbelangen, maar samenwerken op basis van gemeenschappelijk belang; orde in plaats van chaos.  

‘Het principe van de systematische zelfregulering van de mensheid en een universeel patroon van systematisch verantwoording afleggen, moeten overal door de mensheid als geheel worden geïntroduceerd en gehanteerd.’

‘Het in dit boek voorgestelde Wereldwijd Coöperatief Forum is een volkomen nieuwe vorm van menselijke politiek, maatschappelijk en economisch bestaan en – in diepste wezen – een nieuwe (en fundamenteel wereldomvattende) vorm van menselijke cultuur.’

Eén samenhangende watermassa

Adi Da zegt dat een duidelijk besef van onze eenheid ons in staat stelt tot intelligente, collectieve actie. Hij spreekt over ‘aan-alles-voorafgaande eenheid’, waarin hij verwijst naar de oer-eenheid van het bestaan. De oorspronkelijke zijnstoestand waarin de wereld en alle dingen voortdurend ontstaan en vergaan. Waarin we allemaal één zijn. We kunnen dit begrijpen als we naar de zee kijken: het is één enkele, samenhangende watermassa met een voortdurend veranderd patroon van afzonderlijke golven.

'‘Niet-Twee’ is vrede. ‘Niet-Twee’ is aan-alles-voorafgaande eenheid. Het omgekeerde geldt ook: ‘twee’ is afgescheidenheid, voorafgaande verdeeldheid, ‘verschil’, anders-zijn, rivaliteit, tegenstand, confrontatie, chaos en oorlog.'

‘In de ‘ruimte’ van de mensheid als geheel, de ‘ruimte’ van ‘iedereen-tegelijk’, bestaat geen ‘twee’. Er zijn geen ‘vlaggen’, geen religies en geen ‘zelf’-beelden waarop een bepaalde groep het alleenrecht heeft. In plaats daarvan moet de mensheid eenvoudigweg zichzelf vertegenwoordigen en eensgezind een nieuw, wereldwijd domein voor het menselijk bestaan creëren. Dit is het grote project.’

Lees verder in het boek Niet-Twee Is Vrede