Het boek bestellen

Adi Da roept in het boek Niet-Twee Is Vrede  op tot een nieuw bestuur van de wereld via een Wereldwijd Coöperatief Forum.

Adi Da roept in het boek Niet-Twee Is Vrede op tot een nieuw bestuur van de wereld via een Wereldwijd Coöperatief Forum.

De mensheid als één familie

In het hieronder te bestellen boek Niet-Twee Is Vrede zet Adi Da uiteen hoe we tot een wereldwijd samenwerkingsverband kunnen komen – waarin iedereen participeert en dat de mensheid als geheel vertegenwoordigt: het Wereldwijd Coöperatief Forum. Hij laat zien dat de globalisering ook op een coöperatieve basis plaats kan hebben – hoe de totale mensheid te mobiliseren is door niet mee te doen met wat er mis is in de wereld. We komen te weten hoe de mensheid letterlijk één familie is.

Cultuur van liefde

In het boek vind je een formule voor wereldvrede. Een oproep om als één volk te handelen, zonder anderen te proberen te domineren. De ego-cultuur van verlangen en de zogenaamde ego-overstijgende cultuur van liefde komt ter sprake. Het gaat over de helende kracht van een samenwerkende menselijke gemeenschap.  

Het boek gaat in op de gevaren van massaconsumptie, competitie, individualisering en alleen het eigenbelang dienen. Het geeft ons handvatten om de wereldsituatie te herstellen.  Adi Da geeft ons een visie van een nieuw mogelijk tijdperk. Een universeel nieuw tijdperk van gezond verstand en wijsheid.

‘Dat nieuwe tijdperk zal geen tijdperk zijn van de occulte, de conventioneel religieuze, de wetenschappelijke of de technologische verheerlijking van de mensheid.’

Dat nieuwe tijdperk zal veeleer het van oudsher verwachte universele tijdperk zijn van een authentiek menselijk bestaan waarin het menselijk leven overal zal worden geleefd, volkomen los van de tragische geschiedenis van menselijke onwetendheid, afscheiding, verbijstering en het grote zoeken van de mens.’

‘Ik ben hier om een nieuwe, wereldomvattende orde te doen ontwaken van mannen en vrouwen die niet beginnen bij alles wat er al was, maar die zich in plaats daarvan, los van elk dilemma en elk zoeken, zullen inzetten voor het harmonieuze gebeuren van aan-alles-voorafgaande eenheid en coöperatieve vrede.’

 

 

Ja, ik bestel graag het boek Niet-Twee Is Vrede voor € 19,80 (€ 22,75 inclusief verzending).

Vul onderstaand formulier in en maak het bedrag over naar rekening NL23ABNA0405924291 t.n.v. Stichting Adidam Nederland. We versturen het boek binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling.

Mail voor vragen en/of opmerkingen naar vrede [at] niettweeisvrede.nl